Formularz reklamacyjny


  1. Niniejsze zgłoszenie reklamacyjne jest reklamacją z tytułu gwarancji jakości akumulatora udzielonej przez producenta.

  2. W przypadku uznania reklamacji, reklamujący otrzymuje rekompensatę na zasadach udzielonej gwarancji, a akumulator przechodzi na własność gwaranta.

  3. W jednym zgłoszeniu prosimy wpisywać tylko produkty o tym samych parametrach, użytkowane na tym samym pojeździe.

  4. Akumulatory przekazywane do reklamacji muszą być czyste .

  5. Telefon kontaktowy 12/21 14 265 .


Instrukcja wypełniania formularza reklamacyjnego


Autogum

Dopuszczalne typy plików: gif, jpg, jpeg, png, doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt. Maksymalny rozmiar pliku to 8MB.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celu obsługi reklamacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002r Nr 101, pozycja 926 ze zm. Tekst jednolity).