Formularz reklamacyjny

.
ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI.

 1. Niniejsze zgłoszenie reklamacyjne jest reklamacją z tytułu gwarancji jakości akumulatora udzielonej przez producenta.

 2. Proces reklamacyjny zostanie rozpoczęty w dniu, w którym reklamowane produkty znajdą się w Naszym Dziale Reklamacji w Krakowie, ul. Przewóz 42.

 3. W przypadku uznania reklamacji, reklamujący otrzymuje rekompensatę na zasadach udzielonej gwarancji, a akumulator przechodzi na własność gwaranta.

 4. Prosimy przed zgłoszeniem reklamacji o zapoznanie się z warunkami gwarancji dostępnymi na naszej stronie internetowej autogum.com i respektowanie zapisów w nich ujętych.

 5. Do reklamowanego akumulatora musi być dołączona wypełniona karta gwarancyjna. Bez karty gwarancyjnej reklamacja nie będzie rozpatrywana .

 6. Akumulatory do reklamacji należy dostarczyć w pełni naładowane. Jeżeli dostarczony akumulator nie będzie w pełni naładowany to w celu rzetelnego rozpatrzenia reklamacji musimy poddać go ładowaniu. Po naładowaniu akumulator zostanie poddany ekspertyzie. Jeżeli nie zostanie stwierdzona wada fabryczna, a przyczyną niesprawności był stan rozładowania lub niesprawność akumulatora powstała w wyniku niewłaściwej eksploatacji, zostanie wystawiona faktura za naładowanie wg poniższych stawek:
  - akumulator motocyklowy – 10 zł.- netto
  - akumulator 35Ah – 120 Ah – 20 zł.- netto
  - akumulator pow. 120 Ah – 30 zł.- netto

 7. Akumulatory przekazywane do reklamacji muszą być czyste .

 8. W jednym zgłoszeniu prosimy wpisywać tylko produkty o tym samych parametrach, użytkowane na tym samym pojeździe.

 9. Telefon kontaktowy 12/21 14 265 .


Instrukcja wypełniania formularza reklamacyjnego

Autogum
Załącznik

Dopuszczalne typy plików: gif, jpg, jpeg, png, doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt. Maksymalny rozmiar pliku to 8MB.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auto-Gum Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Dekerta 16. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne w celu rozpatrzenia reklamacji.Wypełniając obowiązek informacyjny informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO (UODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dostawcy usług zaopatrujących naszą firmę w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (dostawcy usług teleinformatycznych, oprogramowania, firmy kurierskie i pocztowe, obsługa prawna i windykacyjna) a także jeśli zajdzie taka konieczność również producent reklamowanego towaru. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Kontakt do inspektora ochrony danych w Auto-Gum Sp. z o.o. Sp. k.: iod@autogum.com